ค้นหาสินค้า

Tips&Ideas


ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง2567 และทริคการเลือกช่างปูกระเบื้องที่ดี

ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง2567-และทริคการเลือกช่างปูกระเบื้องที่ดี

ช่างรับเหมาปูกระเบื้องก็มีส่วนสำคัญในการทำให้กระเบื้องในบ้านออกมาสวยงาม การเลือกช่างปูกระเบื้องที่มีประสบการณ์เป็นการประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเงินไปกับการปรับแก้กระเบื้องและค่าแรงช่างปูกระเบื้องหลาย ๆ ครั้งในอนาคต วันนี้ ไทย สุงฯ มาแนะนำการเลือกช่างปูกระเบื้อง รวมไปถึงค่าแรงช่างปูกระเบื้องมาฝากทุกคนกัน

ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง

การคิดค่าแรงปูกระเบื้องนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่


1. คิดราคาค่าแรงอย่างเดียว ( ราคาต่อตารางเมตร )

ชนิดกระเบื้อง
ขนาด 30x30
ขนาด 60x60
กระเบื้องยางSPC
100-250 บาท100-250 บาท
กระเบื้องเซรามิก
250-300 บาท300-350 บาท
กระเบื้องแบบแพทเทิร์น
200-400 บาท400-500 บาท
กระเบื้องแกรนิตโต้/กระเบื้องพอร์ซเลน
350-400 บาท
400-450 บาท
หินอ่อน/หินเทียม
800-1,000 บาท
800-1,000 บาท

2. คิดราคาค่าแรงรวมกับค่าปูนและทราย ( ราคาต่อตารางเมตร )

ชนิดกระเบื้อง
ขนาด 30x30
ขนาด 60x60
กระเบื้องยางSPC
200 - 300 บาท
200 - 300 บาท
กระเบื้องเซรามิก
300 - 400 บาท
450 - 500 บาท
กระเบื้องแบบแพทเทิร์น
300-500 บาท
300-500 บาท
กระเบื้องแกรนิตโต้/กระเบื้องพอร์ซเลน
450 - 500 บาท
500 - 550 บาท
หินอ่อน/หินเทียม
900 - 1,200 บาท
900 - 1,200 บาท


นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในการติดตั้งกระเบื้องเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อค่าแรงช่างปูกระเบื้อง 
( ขึ้นอยู่กับช่าง )

ปัจจัยในการติดตั้ง
ราคาบวกเพิ่ม ( ต่อตารางเมตร )
กระเบื้องปูพื้น
บวกเพิ่ม 30 - 50 บาท
กระเบื้องปูผนัง
บวกเพิ่ม 50 - 100 บาท
การยาแนว
บวกเพิ่ม 50 - 100 บาท
ขนาดกระเบื้อง
( ขนาด 60x120และ75x150 )
บวกเพิ่ม 50 - 200 บาท

**หมายเหตุ: ราคาเบื้องต้นเป็นราคาประมาณการค่าแรงช่างปูกระเบื้องในตลาด ความเป็นจริงราคาอาจแตกต่างจากข้อมูลในตาราง ด้วยประสบการณ์ของช่างและองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมในหน้างานจริง

ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง2567-และทริคการเลือกช่างปูกระเบื้องที่ดี
รูปภาพจาก Pinterest

เลือกช่างปูกระเบื้องยังไง

ทีมช่างปูกระเบื้องโดยทั่วไปจะมีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่

1. ผู้รับเหมา

การติดต่อช่างผ่านผู้รับเหมาจะมีคนคุมงานดูแลทีมช่าง ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องช่างจะทิ้งงาน อีกทั้งงานที่ออกมามีโอกาสพลาดน้อย แต่ราคาอาจจะค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับการจ้างช่างปูกระเบื้องโดยตรง

2. ช่างอย่างเดียว

การติดต่อกับช่างปูกระเบื้องโดยตรงจะได้ราคาที่ถูกกว่าการติดต่อผ่านผู้รับเหมา แต่มีโอกาสที่ช่างจะทิ้งงานไปแล้วต้องเสียเวลาหาช่างชุดใหม่เพื่อมาทำงานต่อให้เสร็จ

ค่าแรงช่างปูกระเบื้อง2567-และทริคการเลือกช่างปูกระเบื้องที่ดี
รูปภาพจาก Pinterest

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาปูกระเบื้อง

นอกจากพื้นที่ในการปูกระเบื้องแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่างปูกระเบื้องใช้ตั้งราคา ได้แก่

1. ความยากของเนื้องาน

ความยากของหน้างานนั้นมีส่วนในการตั้งราคาค่าแรงของช่างปูกระเบื้องเป็นอย่างมาก หากหน้างานมีความยากราคาค่าแรงช่างปูกระเบื้องก็จะสูงตามความยากของหน้างานไปด้วย

2. ขนาดของพื้นที่

แน่นอนว่าค่าแรงช่างปูกระเบื้องนั้นคิดราคาต่อตารางเมตร หากพื้นที่ปูกระเบื้องมีขนาดกว้างก็มีส่วนทำให้ค่าแรงช่างสูงขึ้นตามไปด้วย แต่สำหรับพื้นที่ปูกระเบื้องที่น้อยเกินไป เช่น น้อยกว่า 30 - 50 ตารางเมตร ช่างปูกระเบื้องจะคิดราคาแบบเหมาพื้นที่ ซึ่งราคาตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 บาท แตกต่างกันไปในแต่ละช่าง

3. ห้องที่ต้องการใช้ติดตั้งกระเบื้อง 

ห้องแต่ละแบบนั้นมีข้อจำกัดและข้อควรระวังที่แตกต่างกันไป ช่างปูกระเบื้องจะประเมินลักษณะของห้องก่อนทำการปู หากเป็นงานในห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น ราคาเริ่มต้นต่อตารางเมตรจะเป็นราคาปกติตามท้องตลาด แต่หากเป็นส่วนของห้องน้ำที่มีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากค่าแรงของช่างปูกระเบื้องก็จะสูงขึ้นตามรายละเอียดของห้องนั้น ๆ

4. ระยะทางในการเดินทางไปติดตั้งกระเบื้อง

ระยะทางของสถานที่ในการติดตั้งกระเบื้องก็มีส่วนทำให้ค่าแรงช่างเพิ่มขึ้น หากช่างมองว่าสถานที่นั้นมีระยะทางไกล ช่างอาจเพิ่มค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน รวมไปถึงค่าที่พัก ลงไปในค่าแรงของช่างอีกด้วย ในข้อนี้ ไทย สุงฯ แนะนำให้หาช่างที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ติดตั้งกระเบื้องเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไป

5. ระยะเวลาในการทำงาน

ระยะเวลาในการทำงานของช่างปูกระเบื้องนั้นอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนระยะเวลาการปูกระเบื้องต่อห้องนั้นอยู่ที่ 5-7 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่าง ความยากง่ายของหน้างานและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่หากงานที่ทำอยู่เป็นงานที่ต้องการเร่งให้เสร็จ ช่างอาจจะต้องทำงานเกินเวลางานปกติของช่าง ทำให้ค่าแรงปูกระเบื้องสูงขึ้นกว่าปกติ

6. สถานที่ในการติดตั้งกระเบื้อง

หากสถานที่ในการติดตั้งกระเบื้องนั้นเป็นส่วนของบ้าน หรือพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ทีมช่างก็จะคิดราคาในเรทปกติ แต่หากมีการติดตั้งในสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตึกสำนักงาน อาจจะมีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมเข้ามา เพราะสถานที่สาธารณะส่วนมากอนุญาติให้ก่อสร้างหลังเวลาเลิกงานเท่านั้น

การเลือกช่างปูกระเบื้องที่มีคุณภาพช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมกระเบื้องในอนาคตได้ คุณภาพของงานปูกระเบื้องนั้นไม่ได้วัดจากประสบการณ์ หรือค่าแรงช่างปูกระเบื้องเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคยังต้องอาศัยวิจารณญาณและเหตุผลอื่น ๆ ประกอบในการเลือกช่างปูกระเบื้องอีกด้วย นอกจากนี้การเลือกใช้งานกระเบื้องที่มีคุณภาพก็ทำให้งานปูกระเบื้องออกมาง่ายและสวยงามขึ้น ที่ไทย สุงฯ เรามีกระเบื้องคุณภาพพรีเมี่ยมจำหน่าย มีให้เลือกหลากหลายมากกว่า 100 รายการ สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ ไทย สุงฯ หรือสอบถามตามลิงก์ข้อมูลด้านล่างนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ Hotline : 0 2138 8911, 0 2138 8912
Facebook, Instagram, Tiktok : ThaisoungTiles
LINE Official Account : คลิก @thaisoung


บทความ ล่าสุด