ค้นหาสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทาง เว็บไซต์ https://www.thaisoung.com เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
3. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า โดยสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3.1 รับประกันสินค้าตามมาตรฐาน มอก. หากเจอสินค้าด้อยคุณภาพรับประกันก่อนการปูเท่านั้น หากปูไปแล้วให้อยู่นอกเหนือการรับประกัน
4. สินค้ารับเปลี่ยน/คืนเฉพาะกรณีเต็มกล่องหรือเต็มถุงเท่านั้น
5. การเปลี่ยน/คืนสินค้า ติดต่อทางอีเมล thaisoung@hotmail.com หรือ LINE Official Account @thaisoung
5.1 ระบุหัวเมลว่า “แจ้งเคลมสินค้า ORDER : WEBXXXX”
5.2 เขียนรายละเอียดพร้อมแนบรูปประกอบการพิจารณา
5.3 หลังจากที่ส่งเมลมา จะมีพนักงานตอบเมลโดยแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับภายใน 1-2 วันทำการ ( เว้นอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
6. ค่าจัดส่ง, ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถคืนเงินได้
7. การตรวจสอบคำร้องใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายละเอียดทั้งหมด และทางบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบ
8. สินค้าที่มีปัญหาให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. หากสินค้าได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย และคำร้องไม่ใช่สาเหตุมาจากคุณภาพสินค้า บริษัท ไทย สุงฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องการขอเปลี่ยน/คืน

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าดังต่อไปนี้

1. สินค้าสั่งพิเศษจากโรงงาน, สินค้านำเข้าพิเศษ, เพิ่ม, สินค้าแปรรูป ตัด เซาะ เจียร ( สินค้าสั่งพิเศษหมายถึงสินค้าไม่มีในสต็อค และต้องสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตมาให้โดยเฉพาะ )
2. กลุ่มสินค้า Promotion
3. สินค้าอันมีเหตุจากที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาในตัวสินค้า
4. รายละเอียดสี และลวดลายของสินค้าในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแสง และจอแสดงผล หากสั่งซื้อแล้วถือว่าลูกค้ารับทราบเป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

     เรียนลูกค้าทุกท่าน เรื่องเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้อง การติดตั้ง และการรับประกันกระเบื้องทุกรายการ รวมถึงกระเบื้องยาง SPC จากบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนคืนสินค้ากับทางบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด การเปลี่ยนคืนกระเบื้องสามารถแจ้งบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากแจ้งบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เกินกว่า 7 วันหลังได้รับสินค้าถือว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
icon_check กรณีสินค้าบิ่น แตกหักเสียหายในกล่องก่อนการปู ลูกค้าสามารถเคลม โดยการแนบรูปถ่าย และวิดีโอหลังจากได้รับสินค้า และหลักฐานการเปิดกล่องก่อนใช้งาน โดยสภาพสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดียวกันในตอนส่งหน้างาน หากนำสินค้าเคลื่อนย้ายจากจุดวางสินค้าตอนแรกหรือนำสินค้าออกจากพาเลท ไปใช้งานแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
icon_check กรณีเปลี่ยนรายการสินค้าสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และทางลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นค่าขนส่ง และค่าแพ็คสินค้าใหม่ รายการสินค้าแปรรูปเช่น ตัด, เซาะร่อง, เจียรมุม หรือสินค้าไซส์พิเศษ สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษจากโรงงาน สินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่น ทางบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าทุกกรณี
icon_check ทั้งนี้ให้ลูกค้านำเอกสารใบส่งสินค้าหรือใบกำกับภาษีตัวจริงมาพร้อมสินค้า ในกรณีติดต่อเพื่อเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยทุกครั้ง หากไม่มีเอกสาร บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน / คืนทุกกรณี

กระเบื้องยาง SPC

เงื่อนไขการติดตั้ง

icon_check หน้างานต้องปรับพื้นเรียบขัดมันได้ระดับ +/- ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ในรัศมี 1 เมตร
icon_check หน้างานต้องเตรียมพื้นที่ และรื้อพื้นเดิมออกให้เรียบร้อยก่อนการปู ( งานติดตั้งพื้นเป็นงานสุดท้ายของอาคาร ) ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่ควรมีช่างหลายทีมเข้างานชนกันเนื่องจากไม่สามารถตรวจ หรือการันตีคุณภาพของงานได้
icon_check มาตรฐานการเข้างานตามคอนโดแต่ละชั้น หรือบ้านแต่ละแปลง ( จำนวน 2-3 หลังขึ้นไป ) หากนอกเหนือจากนี้ต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
icon_check หากติดตั้งจริงแล้วลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มพื้นที่หน้างาน หรือเหตุผลใด ๆ หลังจากบริเวณสำรวจ บริษัทฯ ขอดำเนินการในรูปแบบเปิดเป็นงานส่วนเพิ่ม
icon_check ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ค่าจัดการขยะ, ค่าขนย้ายสิ่งของ, ค่าจอดรถ ฯลฯ หากมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเติม บริษัทสามารถเรียกเก็บกับหน้างานได้ตามจริง
icon_check พื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นที่ติดตั้งในอาคาร โซนแห้งเท่านั้น ( ไม่สามารถติดในห้องน้ำ หรือระเบียง หรือนอกอาคารได้ )
icon_check สงวนสิทธิ์ไม่รับงานติดตั้งหากเข้าสำรวจแล้วไม่สามารถติดตั้งได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
icon_check พื้นที่ให้บริการ งานติดตั้ง ในกรุงเทพ และปริมณฑล ( พื้นที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง )
icon_check หลังจากติดตั้งกระเบื้องเสร็จ ผู้ว่าจ้างต้องรองผิวหน้ากระเบื้อง SPC ด้วย Bluesheet สองชั้น หรือกระดาษลูกฟูกอย่างหนาที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายบนผิวหน้าของกระเบื้อง SPC จากช่างที่มาติดตั้งวัสดุอื่น ๆ ของโครงการ
icon_check ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการรับประกัน SPC ตามที่บริษัทกำหนด ( www.thaisoung.com/claimpolicy )

การวางบิลค่าสินค้าและการวางบิลค่าติดตั้ง

     ลูกค้าเครดิต
icon_check กรณีสั่งซื้อสินค้ารวมติดตั้ง ส่งสินค้าพร้อมวางบิลค่าสินค้า และหลังจากติดตั้งวางบิลส่วนที่เหลือเมื่อมีการส่งมอบงาน
icon_check กรณีสั่งซื้อเฉพาะสินค้า ส่งสินค้าพร้อมวางบิลตามเครดิต
icon_check ลูกค้าเงินสด : ชำระเงิน 100% ก่อนส่งสินค้า และติดตั้ง

ระยะเวลาการรับประกัน

icon_check สินค้าด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากมาตรฐานของโรงงาน รับประกัน 1 ปี
icon_check สินค้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน อันเกิดมาจากความรับผิดชอบของช่าง สามารถเรียกมาเก็บงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน

เงื่อนไขที่อยู่ภายในการรับประกัน

icon_check ต้องเป็นการใช้งานในอุณหภูมิห้องปกติ 20-36 องศา รอยต่อระหว่างแผ่นไม่เกิน 0.2 mm และ ความแตกต่างระหว่างความสูงระหว่างแผ่นไม่เกิน 0.15 mm
icon_check การขยายตัวของวัสดุพื้นไม้ฯ ที่มากเกินมาตรฐานจนผิดปกติ อ้างอิงตามมาตรฐาน EN และ GB/T standard ( วัสดุสามารถขยายตัวได้ประมาณ 0.25% ของความยาวแต่ละด้าน และ งอตัวไม่เกิน 2 mm )
icon_check รับประกันเรื่องปลวก หรือมอดทำลายเนื้อไม้ และผิวหน้าของวัสดุจะไม่กะเทาะหลุดร่อน
icon_check รับประกันผิวหน้า SPC ไม่มีการเพี้ยนสีระหว่างแผ่นในล็อตสีเดียวกัน การเกิดฟองอากาศ หรือตามด ในระยะสายตา มากกว่า 60 เซนติเมตรไม่สามารถมองเห็นได้ และจุดเกิดมากกว่า 1 จุด
icon_check ต้องตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสินค้า ทั้งก่อน และขณะติดตั้ง กรณีมีการนำสินค้าที่ชำรุด หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ไปติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ติดตั้งยอมรับสภาพของสินค้า และถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ

เงื่อนไขที่อยู่นอกการรับประกันกระเบื้องยาง SPC

icon_check ความเสียหายอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น การกองเก็บไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน หรืออุบัติเหตุจากหน้างาน เช่น การนำของแข็ง หรือการชนสินค้า หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือช่างหน้างานทีมอื่น ๆ
icon_check การใช้งานพื้นไม้ที่ไม่ถูกวิธี เช่น ติดตั้งบิวท์อินทับลงบนพื้นไม้ SPC มีการใช้วัสดุใด ๆ ยึดติดบล็อกให้แน่นกับพื้นไม้ ทำให้พื้นไม้โก่งตัวเสียหายไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
icon_check สภาพพื้น หรือผนัง โดยรอบบริเวณหลังมีการให้ทีมช่าง รื้อออก ลูกค้าต้องยอมรับสภาพหลังการรื้อทุกกรณี
icon_check ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ หรือตามคำแนะนำการติดตั้งของทางบริษัทฯ
icon_check SPC เหมาะสำหรับใช้งานภายในที่พักอาศัย ได้แก่ ห้องพักในโรงแรม, คอนโด หรือบ้านเช่า ( Guest house ) เท่านั้น กรณีใช้งานในพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่มีการใช้งานหนัก ได้แก่ ล็อบบี้ในโรงแรม, ทางเดินในห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา หรือสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้น เช่น ห้องฟิตเนส, ห้องน้ำ, ห้องซาวน่า ถือว่านอกเหนือขอบข่ายรับประกัน
icon_check ความเสียหายที่เกิดจากการขยายตัวของไม้ ตามข้อกำหนดของวัสดุ และมาตรฐานโรงงาน
icon_check ห้ามการขัดถู ลงแว็กซ์ หรือขัดมัน หรือการใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเป็นกรด ที่อาจจะทำให้ผิวหน้าของสินค้าลอกออก ผิวเคลือบกันรอย กัน UV และ wear layer สึกหรอก่อนอายุการใช้งาน
icon_check ทางลูกค้าต้อง ป้องกัน การลากผ่านของเฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ช่าง ด้วยการรองปุ่มยาง หรือสักหลาด ใต้ขาเฟอร์นิเจอร์ และ protect พื้นไม้ด้วย blue sheet เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ความเสียหายของไม้พื้นที่เกิดจากของมีคมและล้อเลื่อนที่เป็นพลาสติกแข็ง หรือล้อยางที่เสื่อมสภาพกดทับ หรือลากผ่าน การสึกหรอ จากอายุการใช้งานปกติ
icon_check กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระทำการปรับระดับพื้นเอง หากช่างติดตั้งตรวจสอบตามดุลยพินิจแล้วพบว่าพื้นที่ปรับนั้นยังไม่ได้ระดับตามมาตรฐาน แต่ผู้ว่าจ้างได้ยืนยัน และยินยอมให้ติดตั้งตามสภาพพื้นดังกล่าว

ขอแนะนำเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ : http://www.thaisoung.com

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ
เพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account
คลิก https://lin.ee/X3mPpCu
Email : thaisoung@hotmail.com

บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด(สำนักงานใหญ่)
โทร : 0 2138 8911-12 (อัตโนมัติ 2 คู่สาย)
โทรสาร : 0 2138 8917, 30

สามารถชมสินค้าได้ที่โชว์รูม โลเคชั่น
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดไทยสุง
38 ถนน โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
เวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ : 08.30 – 17.30 น.
ปิดทำการ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
https://goo.gl/maps/JYAskt3x4JUgbRy39