ค้นหาสินค้า

Tips&Ideas


ค่าแรงช่างปูกระเบื้องยาง SPC ปี2567

ค่าแรงช่างปูกระเบื้องยาง-SPC-ปี2567

การเลือกใช้กระเบื้องยาง SPC ในการตกแต่งพื้นห้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความทนทาน สวยงาม และง่ายต่อการดูแลรักษา การปูกระเบื้องยางเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญ เพื่อให้การปูกระเบื้องออกมาสวยงาม และมีระยะการใช้งานที่ยาวนาน ค่าแรงปูกระเบื้องยางมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ยุคสมัย และความต้องการของตลาด ดังนั้นการเลือกช่างปูกระเบื้องยางที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ ไทย สุงฯ นำข้อมูลค่าแรงช่างปูกระเบื้องมาฝากทุกคนกัน

ค่าแรงช่างปูกระเบื้องยาง SPC


การคิดค่าแรงในการปูกระเบื้องยางนั้นจะคิดราคาตามลักษณะการปูพื้น ซึ่งการปูกระเบื้องยางในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้

รูปแบบการปูกระเบื้องยาง SPC

ราคา (ต่อตารางเมตร)

ปูกระเบื้องยางลายตรง

100 - 150 บาท

ปูกระเบื้องยางลายก้างปลา

200 - 250 บาทการที่ค่าแรงของการปูกระเบื้องยางลายตรงถูกกว่าค่าแรงของการปูกระเบื้องยางลายก้างปลา เนื่องจากรูปแบบของการปูมีความซับซ้อนน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเหมือนกับการปูลายก้างปลา

*หมายเหตุ : ราคาเบื้องต้นเป็นราคาประมาณการค่าแรงช่างปูกระเบื้องยางในตลาด ความเป็นจริงราคาอาจแตกต่างจากข้อมูลในตาราง ด้วยประสบการณ์ของช่างและองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมในหน้างานจริง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อราคาค่าแรงของช่างปูกระเบื้องยางโดยตรง ได้แก่


1.ประเภทของกระเบื้องยาง

กระเบื้องยางในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย โดยค่าแรงของการปูกระเบื้องยาง SPC จะสูงกว่าค่าแรงในการปูกระเบื้องยาง LTV หรือกระเบื้องยางแบบทากาว เนื่องจากกระเบื้องยาง SPC นั้นมีขนาดที่หนา และน้ำหนักที่มากกว่า ทำให้การติดตั้งจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ บวกกับความชำนาญมากกว่ากระเบื้องยางทั่ว ๆ ไป

2.ขนาดของพื้นที่
การคำนวณราคาค่าแรงในการปูกระเบื้อง ส่วนมากช่างจะทำการคิดราคาในรูปแบบต่อตารางเมตร และมีราคาขั้นต่ำอยู่ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ทำให้เมื่อเฉลี่ยแล้วค่าแรงในการติดตั้งต่อตารางเมตรในบริเวณพื้นที่กว้างนั้นมีราคาถูกกว่าบริเวณพื้นที่แคบ

3.ความยากง่ายของหน้างาน
ในการติดตั้งกระเบื้องยาง SPC นั้นจะแตกต่างจากการปูกระเบื้องแบบทั่วไป โดยจะมีส่วนของค่าใช้จ่ายการประเมินหน้างานเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากบริเวณนั้นมีสิ่งกีดขวางอยู่มากจะทำให้ค่าแรงปูกระเบื้องยางเพิ่มขึ้น

4.ค่าเตรียมพื้นผิว
หากบริเวณที่ต้องการปูกระเบื้องยาง SPC ไม่เรียบร้อย และมีระดับที่ต่างกันอยู่ที่ 1-2 มิลลิเมตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับพื้นผิวก่อนปูกระเบื้องยาง โดยใช้ปูนชนิด self-leveling  ที่มีคุณสมบัติไหลตัวได้เอง ปูนจะทำการไหลตัวไปจนทั่วบริเวณทำให้พื้นผิวเรียบเสมอกัน ซึ่งราคาปรับพื้นผิวก่อนทำการปูพื้นจะอยู่ที่ประมาณ 400 บาทต่อตารางเมตร

5.ค่าแรงช่างในแต่ละพื้นที่
ค่าแรงช่างในเขตเมืองจะมีราคาที่สูงกว่าค่าแรงช่างในเขตต่างจังหวัด แต่นั่นก็ไม่เสมอไป เพราะการปูกระเบื้องยาง SPC ต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้าน ทำให้ช่างปูกระเบื้องยางค่อนข้างหายากต่างจังหวัด อาจต้องทำการจ้างช่างปูกระเบื้องในจังหวัดใกล้เคียง หรือช่างจากเขตเมือง ตรงนี้อาจจะมีค่าเดินทาง และค่าที่พักของช่างเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ค่าแรงช่างปูกระเบื้องยางสูงขึ้นตามไปด้วย 

6.ค่าติดตั้งบัวพื้น
Skirting Board หรือบัวผนังใช้สำหรับปิดขอบกระเบื้องยาง SPC โดยค่าติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 100 - 200 บาทต่อเมตร 

7.ประสบการณ์ของช่าง
แน่นอนว่าช่างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญมากกว่า จะมีค่าแรงที่สูงกว่าช่างที่มีประสบการณ์น้อย ทั้งนี้ต้องใช้การประเมิน และตรวจสอบข้อมูลของช่างอีกครั้งเพื่อเลี่ยงการโดนโกงค่าแรงจากช่าง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าแรงติดตั้งกระเบื้องยาง SPC


นอกเหนือจากค่าแรงติดตั้ง และราคาของกระเบื้องยาง SPC แล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ในการติดตั้งกระเบื้องยาง โดยราคาอาจจะถูกรวมไปไว้ในค่าแรง หรือผู้จ้างเป็นผู้ดำเนินการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้แก่

1.ค่าอุปกรณ์
ในการติดตั้งกระเบื้องยาง SPC ต้องอาศัยขั้นตอน และความละเอียดสูง ทำให้อุปกรณ์ในการติดตั้งกระเบื้องยางนั้นมีอยู่มากมายทั้งในส่วนของอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับวัด และอุปกรณ์สำหรับตัด ราคาอุปกรณ์แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน และแบรนด์ โดยอุปกรณ์พื้นฐาน ในการติดตั้ง เช่น ค้อน ค้อนยาง ฉากเหล็ก Heel Iron คีม ตลับเมตร คัตเตอร์ ลิ่มยาง แผ่นยางรองตก และเกรียงโป๊ว ราคาจะไม่เกิน 1,000 บาท ในส่วนของเครื่องมือสำหรับยึดพื้นกระเบื้องยาง SPC เช่น Acrylic Sealant กาวตะปู กาวร้อน และปืนยิงซิลิโคน ราคาจะไม่เกิน 500 บาท และสุดท้ายอุปกรณ์ประเภทเลื่อยตัดไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ อยู่ที่ไม่เกิน 20,000 บาท 

เพิ่มเติม: ควรคุยรายละเอียดกับช่างให้เรียบร้อยในขั้นตอนการต่อรองราคา เนื่องจากบางครั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้ถูกคิดรวมอยู่ในส่วนของค่าแรงช่าง

2.ค่าขนส่ง
หากร้านกระเบื้องยาง SPC ที่ใช้ในการติดตั้งนั้นห่างจากบริเวณของหน้างานมาก และไม่มีบริการขนส่งฟรี อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งเข้ามาเกี่ยว รวมไปถึงค่าประกันสินค้าแตกหักในกรณีที่ร้านค้าไม่ได้ออกให้กับเราอีกด้วย ทำให้ต้องตรวจสอบโปรโมชั่นของร้านค้าที่เราได้ทำการสั่งกระเบื้องยาง และสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งเอาไว้ด้วยเช่นกัน สั่งกระเบื้อง ไทย สุงฯ เรามีบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อยอดซื้อสินค้าถึงเงื่อนไขที่กำหนด

3.ค่าทำความสะอาด
หลังทำการติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญนั่นคือขั้นตอนการทำความสะอาด โดยหลังจากการติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีเศษขยะ ฝุ่นผง คราบกาว และรอยเปื้อนต่าง ๆ ติดอยู่บนกระเบื้อง ส่วนของค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหลังจบงานอาจไม่ได้รวมอยู่ในค่าแรงติดตั้ง โดยทางเลือกที่เป็นที่นิยมหลัก ๆ ในการทำความสะอาดหลังจบงานคือ การทำความสะอาดด้วยตัวเอง การจ้างแม่บ้าน และการตกลงให้ค่าทำความสะอาดหลังจบงานรวมอยู่ในค่าแรงช่าง หากต้องการให้ค่าทำความสะอาดรวมอยู่ในค่าแรงช่างควรทำการสอบถามราคา และเปรียบเทียบความคุ้มค่า รวมไปถึงควรตกลงรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจนกับช่างก่อนทำการจ่ายเงิน

การเลือกช่างปูกระเบื้องยาง นอกจากด้านค่าแรงแล้ว ด้านของประสบการณ์ของช่างก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญในการพิจารณาเพื่อให้ได้ผลงานการปูกระเบื้องยางที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าพอใจ การเลือกช่างที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปูกระเบื้องยางเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานเสร็จตามกำหนด อีกทั้งยังสวยงามตามที่เจ้าของงานต้องการ ที่ ไทย สุงฯ เรามีบริการทีมช่างปูกระเบื้องยาง SPC มืออาชีพที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระเบื้องยาง SPC โดยเฉพาะคอยให้บริการ ทีมช่างของเราผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ด้านการปูกระเบื้องยาง SPC จากหน้างานจริง  นอกจากนี้ยังมีการรับประกันงานหลังจบการติดตั้ง 1 ปี โดยไม่มีการทิ้งงาน หมดกังวลเมื่อเกิดปัญหากับกระเบื้องยาง ค่าแรงช่างปูกระเบื้องยางเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่าการเสียเงินไปกับค่าซ่อมแซม และรื้อกระเบื้องยางเพื่อปูพื้นใหม่ ควรคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อวางแผนงบประมาณได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งควรเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผล  ที่ ไทย สุงฯ เราจำหน่ายกระเบื้องยาง SPC เกรดบริสุทธิ์ ผลิตจากวัสดุใหม่ ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย โดดเด่นทั้งในเรื่องความสวยงาม และความปลอดภัย


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

qr_line_thaisoung
line_thaisoung
facebook_thaisoung
instagram_thaisoung
tiktok_thaisoung

tel:0 2138 8911

telephone_thaisoung
Thaisoung_writer

THAI SOUNG WRITER

เชี่ยวชาญเรื่องกระเบื้องปูพื้นและบุผนังมามากกว่า 21 ปี เราพร้อมมุ่งมั่นมอบความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเบื้องทุกประเภท เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถเลือกใช้กระเบื้องที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณด้วยมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด


บทความ ล่าสุด