ค้นหาสินค้า

Tips&Ideas


กระเบื้องระเบิดอันตรายกว่าที่คิด! วิธีแก้ไขและป้องกัน

กระเบื้องระเบิดอันตรายกว่าที่คิด!-วิธีแก้ไขและป้องกัน

กระเบื้องร่อน กระเบื้องโก่ง หรือแม้แต่กระเบื้องระเบิด เป็นเรื่องที่ใครหลายคนเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ เกิดกับกระเบื้องแกรนิตโต้เป็นส่วนมาก เหตุการณ์กระเบื้องระเบิดนั้นอันตรายกว่าที่คิด อาจทำให้ทรัพย์สินในบ้านเสียหาย หรือทำให้ผู้อาศัยได้รับบาดเจ็บได้ จริง ๆ แล้วสาเหตุของการเกิดกระเบื้องระเบิดนั้น เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ และป้องกันกระเบื้องระเบิดอย่างไรได้บ้าง วันนี้ ไทย สุงฯ มีคำตอบวิธีสังเกตว่ากระเบื้องมีโอกาสเกิดการร่อน โก่ง และระเบิด

กระเบื้องร่อน
ให้ลองเคาะกระเบื้องกับวัตถุที่พอมีน้ำหนัก ความแรงระดับปานกลาง หากกระเบื้องมีเสียงกลวงแสดงว่ากระเบื้องมีโอกาสร่อน หรือให้ช่างปูกระเบื้องลอง ‘แซะ’ กระเบื้องขึ้นมาเบา ๆ หลังจากปูกระเบื้องใหม่ ๆ ถ้ากระเบื้องหลุดขึ้นมาทั้งแผ่น ต้องให้ช่างปูกระเบื้องใหม่ทันที


กระเบื้องระเบิด

กระเบื้องเกิดการดันตัว จนโก่งขึ้นมาไม่ได้ระดับ ดูได้จากกระเบื้องจะเผยอขึ้นมาจากพื้น

กระเบื้องโก่ง
กระเบื้องมีการโก่งขึ้นมาจากพื้น จนแตกออก หรือบางกรณีอาจกระเด็นขึ้นมาจากพื้นโดยที่ไม่ได้มีคนไปเคาะ หรือตีกระเบื้อง


กระเบื้องระเบิดเกิดจากอะไร?
สาเหตุของกระเบื้องระเบิด กระเบื้องร่อน และกระเบื้องโก่งนั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย ได้แก่

1.  โครงสร้างของพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งกระเบื้องไม่แข็งแรงพอ หรือพื้นที่ในบริเวณนั้นเกิดการทรุดตัว ทำให้กระเบื้องเกิดการระเบิด

2. อุณหภูมิใต้พื้นกระเบื้อง อุณหภูมิที่สูงทำให้กระเบื้องขยายตัว และอุณหภูมิที่ต่ำทำให้กระเบื้องหดตัวลง หากช่างเว้นระยะร่องยาแนวกระเบื้องไม่ได้มาตรฐาน ในระยะยาวกระเบื้องอาจเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น จากการขยายตัวใหญ่ขึ้น และไม่มีพื้นที่พอสำหรับกระเบื้อง

3.  การเกิดความชื้นสะสมใต้กระเบื้อง อาจเกิดจากน้ำซึมเข้าร่องกระเบื้อง เมื่อเจอกับอุณหภูมิที่สูง ทำให้ไอน้ำใต้กระเบื้องดันกระเบื้องขึ้นมากระเบื้องอาจโก่ง หรือระเบิดได้
4.  ปูนที่ใช้ปูกระเบื้องนั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอ และกระเบื้องที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดกระเบื้องระเบิดมากขึ้น

5.  การทำความสะอาดพื้นบริเวณที่จะปูกระเบื้องก่อนทำการปูกระเบื้อง ไม่สะอาดมากพอ อาจมีขยะปนอยู่ เมื่อปูกระเบื้องทับไปทำให้เกิดช่องว่างขึ้นบริเวณใต้กระเบื้อง

6.  การใช้วิธีปูกระเบื้องแบบซาลาเปา และแบบขี้หนู(ขุยหนู) การปูแบบซาลาเปานั้นเป็นการเอาปูนมาโปะตรงกลางของกระเบื้อง ทำให้มีช่องว่างเหลือบริเวณสี่มุมของกระเบื้อง และการปูแบบขี้หนู(ขุยหนู)นั้นเป็นการผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 3-4 ส่วน แล้วเติมนำเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปเทปรับบนพื้นแล้วใช้น้ำพรมบนผิวเล็กน้อยก่อนจะนำกระเบื้องแปะลงไปแล้วเคาะให้ได้ระดับ การปูทั้งสองแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดกระเบื้องระเบิดสูงมาก เนื่องจากมีช่องว่างใต้กระเบื้องอยู่มาก ทำให้น้ำซึมผ่านไปขัง และอาจเกิดแรงดันใต้กระเบื้องได้

7.  การเว้นระยะระหว่างกระเบื้อง การปูกระเบื้องชิด หรือเว้นระยะกระเบื้องไม่ได้มาตรฐานทำให้มีโอกาสเกิดกระเบื้องระเบิดอยู่สูงมาก โดยเมื่อกระเบื้องได้รับความร้อน และขยายตัวแล้วไม่มีพื้นที่รองรับ ทำให้กระเบื้องระเบิดออกนั่นเอง ระยะร่องยาแนวที่ได้มาตรฐานนั้นควรอยู่ที่ 3 มิลลิเมตร 


กระเบื้องระเบิดอันตรายกว่าที่คิด!-วิธีแก้ไขและป้องกัน


วิธีแก้กระเบื้องระเบิด
หลังจากทราบสาเหตุของกระเบื้องระเบิดกันแล้ว วิธีต่อไปคือการแก้ไขปัญหากระเบื้องระเบิด โดยวิธีแก้ไขนั้นมีด้วยกันหลัก ๆ ทั้งหมด 4วิธี ได้แก่

1.  หาช่างปูกระเบื้องมาปูกระเบื้องใหม่ และควรปูกระเบื้องให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันกระเบื้องระเบิดอีกครั้งในอนาคต

2.  การหยอดน้ำปูนในร่องกระเบื้อง วิธีการนี้เหมาะกับปัญหากระเบื้องร่อน โก่ง และกระเบื้องระเบิดเพียงเล็กน้อย โดยวิธีการ คือเริ่มจากเซาะยาแนวเก่าออกจนหมด แล้วทำการหยอดน้ำปูนเข้าไปเติมช่องว่างใต้พื้นกระเบื้องจนเต็ม จากนั้นทำการเติมยาแนวทับลงไปเพื่อเก็บงาน แต่หากมีปัญหาเป็นวงกว้างก็ควรลื้อกระเบื้องออก แล้วทำการปูใหม่ทั้งหมด

3. รื้อพื้นที่พังออก แล้วทำการปูกระเบื้องใหม่ หลายคนอาจจะรื้อเพียงพื้นที่เกิดกระเบื้องระเบิดขึ้น แต่ในทางที่ดีนั้นควรรื้อกระเบื้องในบริเวณนั้นออกทั้งหมด และทำการปูกระเบื้องใหม่ เพราะสาเหตุของกระเบื้องระเบิดนั้นส่วนมากเกิดมาจากใต้กระเบื้องนั่นเอง

4.  ให้ทีมวิศวะมาเช็คโครงสร้างของบริเวณที่เกิดกระเบื้องระเบิดขึ้น เพราะโครงสร้างของตัวอาคาร หรือพื้นที่เกิดกระเบื้องระเบิดขึ้นนั้น อาจมีการทรุดตัว หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทรุดตัวขึ้นในอนาคตได้

การป้องกัน

1. ควรปูกระเบื้องโดยใช้ปูนกาวหรือการปูกระเบื้องแบบเต็มแผ่น และหลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องด้วยวิธีการปูแบบซาลาเปา และวิธีการปูแบบขี้หนู (ขุยหนู)

2. เว้นระยะระหว่างกระเบื้องให้ได้มาตรฐาน โดยระยะระหว่างกระเบื้องที่ได้มาตรฐานนั้นควรอยู่ที่ 1-5 มิลลิเมตร ตามชนิดของกระเบื้อง 
-กระเบื้องปูพื้นทั่วไป เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้60x60 กระเบื้องพอร์ซเลน ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มิลลิเมตร เนื่องจากตัวกระเบื้องดูดซึมน้ำน้อย โอกาสในการเกิดกระเบื้องระเบิดจึงน้อยตามไปด้วย ในส่วนของกระเบื้อง เซรามิก ควรเว้นร่องยาแนวอยู่ที่ 3-5 มิลลิเมตร เพราะกระเบื้องมีการดูดซึมน้ำมาก จึงต้องเผื่อพื้นที่ให้กระเบื้องขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน
- กระเบื้องบุผนังทั่วไป ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 1-3 มิลลิเมตร- กระเบื้องแผ่นใหญ่ไม่เจียรขอบ เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้60x120 ขึ้นไป ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3-5 มิลลิเมตร

- กระเบื้องเจียรขอบทุกขนาด ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-5 มิลลิเมตร


3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการปูกระเบื้องให้สะอาดก่อนทำการปูกระเบื้อง

4. หากเป็นบริเวณห้องครัว หรือห้องน้ำ ควรเพิ่มการใช้น้ำยากันซึมก่อนปูกระเบื้อง เพื่อลดโอกาสน้ำซึมเข้าใต้กระเบื้อง และลดความเสี่ยงในการเกิดกระเบื้องระเบิด

กระเบื้องระเบิดอันตรายกว่าที่คิด!-วิธีแก้ไขและป้องกัน

กระเบื้องระเบิดเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครหลายคนมองข้ามไป การป้องกันกระเบื้องระเบิดโดยการปาดปูนให้เต็มแผ่นกระเบื้อง การเว้นระยะห่างระหว่างกระเบื้องให้ได้มาตรฐาน และการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องปูกระเบื้องก่อนทำการปู เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่เจ้าของงาน และทีมช่างปูกระเบื้องควรใส่ใจ สิ่งเหล่านี้ช่วยลดความเสียหายจากกระเบื้องระเบิดในอนาคตได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งการเลือกกระเบื้องที่ได้คุณภาพก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกระเบื้องระเบิดได้ กระเบื้องของ ไทย สุงฯ เป็นกระเบื้องคุณภาพดี เกรดพรีเมียม จึงมั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ในระยะยาว หมดกังวลปัญหากระเบื้องระเบิดได้อย่างแน่นอน สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ ไทย สุงฯ หรือสอบถามตามลิงก์ข้อมูลด้านล่างนี้


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ Hotline : 0 2138 8911, 0 2138 8912
Facebook, Instagram, Tiktok : ThaisoungTiles
LINE Official Account : คลิก @thaisoung


บทความ ล่าสุด